Pomáháme vstát ikona facebook

Kontakty

Koordinátor zařízení


GSM: +420 777 765 849,  Tel.: 466 687 302

Koordinátor předává informace týkající se provozního charakteru (zabezpečení provozu služby, zajištění stravy aj.); poskytuje informace o  službě -  ubytování  (datum a délka pobytu), podmínky přijetí; zodpovídá otázky týkající se plateb za služby a péči; poskytuje základní sociální poradenství.
Obracet s dotazy se na něho můžete od pondělí do pátku od 8:00 – 16:30 hodin.

Sociální pracovník


GSM: +420 773 448 852, Tel.: 461 102 335

Sociální pracovník podává informace týkající se možnosti pobytu (termín, délka), podává informace o charakteru služby(kapacita, podmínky přijetí, ubytování, strava, rozsah péče atd.), podává základní sociální poradenství (žádosti o příspěvek na péči, mobilitu aj.), komunikuje s návaznými službami a úřady.
Obracet s dotazy se na něho můžete od pondělí do pátku od 7:00 – 15:30 hodin.

Zdravotní sestra

GSM: +420 777 765 840

Je kompetentní osobou k podávání informací týkající se zdravotnického charakteru – podávání léků; aplikace inzulínu; zdravotní stav uživatele. Komunikuje s obvodními lékaři a řeší změny v medikaci; zajišťuje přepravu (na základě zajištěné žádanky od obvodního lékaře uživatele služby) a doprovod do zdravotnického či jiného zařízení; zajišťuje odběry; provádí základní rehabilitační cviky-po dohodě s rehabilitační sestrou; podává informace rodinám pro zajištění kompenzačních pomůcek aj.
Obracet s dotazy se na ní můžete od pondělí do pátku od 6:00 – 15:00 hodin.

Pracovníci v přímé péči (PSS)

Tel.: 466 030 617 – NA TOTO ČÍSLO  LZE VOLAT NEPŘETRŽITĚ

PSS jsou přítomní 24 hodin denně po celý týden. K našim uživatelům tak mají nejblíže, jsou s nimi v celodenním kontaktu a pohotově reagují na změny v péči a jejich potřebách. Jsou kompetentní pro předávání informací o aktuálním stavu uživatele, o rozsahu péče aj. Při absenci koordinátora  či sociálního pracovníka jsou schopni provést zájemce o službu zařízením, předat materiály domova a případně také  podat základní informace (denní režim, otázky týkající se stravování, vybavení, rozsah aktivizačních činnosti).

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek