Pomáháme vstát ikona facebook

O Domově Simeon

Domov Simeon je nově postavené zařízení, které zahájilo provoz dne    23. 3. 2009.

Investiční projekt podpořil Finanční mechanismus zemí Evropského hospodářského prostoru a Norského království.

V domově je deset dvoulůžkových pokojů, všechny mají vlastní sociální zařízení. V šesti pokojích jsou WC a umývadla, ve čtyřech pokojích sprchové kouty, WC a umývadla. Pro nepohyblivé klienty je k dispozici koupelna s odpovídajícím vybavením.

Hygienu klientům pomohou zajistit pečovatelky, podle aktuálních schopností a potřeb každého z nich.

Celodenní stravování se skládá ze čtyř jídel, tj. snídaně, oběd, odpolední svačina a večeře. U klientů se zvláštními stravovacími potřebami (diabetes, porucha příjmu potravy) zajistíme dietu (č. 1, 2, 4, 9), eventuelně i druhou večeři.

Snídaně, odpolední svačiny a třikrát týdně studené večeře připravujeme v domově, obědy a teplé večeře dovážíme od externího dodavatele.
Klienti mají zajištěn celodenní pitný režim (čaj, ovocný čaj, džus).

Osobní prádlo (oblečení a ručníky) mají klienti domova svoje, ve svých skříních v pokoji. Praní prádla v domově zajistíme.

Do domova přijímáme klienty starší 18 let, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří jsou v domácí péči.

Nemůžeme přijmout klienty, kteří potřebují lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení, klienty s jakýmkoli akutním onemocněním a klienty v akutní fázi závislosti na alkoholu nebo omamných látkách.
S ohledem na ostatní obyvatele domova nemůžeme přijmout klienty, kteří by svými osobními projevy závažně narušovali soužití s ostatními obyvateli v zařízení.
S ohledem na charakter a podmínky zařízení nemůžeme přijmout klienty s vážnou poruchou orientace v místě.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek