Pomáháme vstát ikona facebook

Pobyt v Domově Simeon

Při přijetí je uživatel seznámen s vybavením pokoje a jeho funkčností (nábytek, alarm, toaleta, popř. sprcha, lůžko a jeho ovládání..) a s ostatními prostory Domova Simeon. Uživatel je seznámen s pravidly poskytování služby.

Uživatel má možnost uložit si cennosti do trezoru u vedoucí Domova.

Při nástupu klient uzavře se sociální pracovnicí Smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby. S podmínkami smlouvy je seznámen tak, aby jim porozuměl. Smlouvu podepisuje uživatel služby, popřípadě soudem určený opatrovník. Součástí smlouvy je Ceník.

Volný čas

Uživatelé se podle svého zájmu mohou zúčastnit nabízených volnočasových aktivit (cvičení, předčítání knih, promítání filmů, ručních prací, kreslení, procházek, zpívání, apod.). Uživatelé se mohou věnovat činnostem, o které mají zájem v souladu s provozními podmínkami Domova Simeon.
Návštěvní hodiny jsou od 10:00 – 20:00 a jinak dle domluvy s pracovníky Domova Simeon. Návštěvníci smějí vstupovat k uživateli pouze s jeho souhlasem a předem ohlášeni. Dále nesmí narušovat soukromí jiných uživatelů, donášet alkoholické nápoje, nebo jiné omamné látky. Návštěvník, který bude pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, případně bude narušovat soukromí uživatelů bude pracovníkem Domova Simeon vykázán

Vycházky mimo budovu Domova Simeon

Uživatelé se během dne mohou volně pohybovat, jak v budově Domova Simeon, tak mimo něj, podle vlastní potřeby. Uživatelé, kteří odcházejí mimo budovu Domova Simeon, dle svého uvážení oznámí pracovníkům ve službě kam odcházejí a přibližnou dobu návratu. Budova Domova Simeon se z bezpečnostních důvodů v nočních hodinách uzamyká. Při pozdějším příchodu použije uživatel zvonek, umístěný u vstupních dveří, a službu konající personál mu otevře.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek