Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

POSLÁNÍ
Posláním odlehčovací služby Domova Simeon je poskytování sociální péče, ubytování a celodenní stravy dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří se na přechodnou dobu, maximálně 3 měsíců, ocitnou bez pomoci a podpory členů rodiny či blízkých osob, kteří o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje odlehčovací služba péči jejíž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění. Služba umožňuje pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek.

CÍLE SLUŽBY:
1. Poskytovat činnosti vedoucí k zachování fyzických, psychických i sociálních  schopností uživatele služby.
2. Zprostředkovávat kontakt s dalšími subjekty v případě zájmu uživatele, jako jsou např. úřady obcí rozhodující o příspěvku na péči, návazné sociální a zdravotní služby (domovy pro seniory,    pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče aj.).
3. Odlehčit rodině a poskytnout čas na nezbytný odpočinek a vyřízení vlastních záležitostí.

CÍLOVÁ SKUPINA – pro koho je služba určena
Osobám starším 18 let
• mající obtíže se zvládáním péče o vlastní osobu a to z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo dlouhodobé nemoci, o které běžně pečuje blízká osoba a kteří potřebují využít odlehčovací službu, protože se jejich pečující osoba na přechodnou dobu o ně nemůže postarat.

Službu nemůžeme zajistit:
• osobám jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osobám s akutním infekčním onemocněním,
• osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu nebo omamných látkách,
• osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
• osobám, které nejsou orientovány v místě, z důvodu změny zdravotního stavu

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Zachovávání lidské důstojnosti
zajištění důstojného prostředí, soukromí a rovného zacházení

Podpora individuality, nezávislosti a aktivity
respektování volby a rozhodnutí uživatele
respektování individuálních potřeb a přání
podpora samostatnosti a vlastní aktivity uživatelů,

profesionální přístup
zajištění péče odborně proškoleným personálem

podpora vztahů a kontaktů uživatelů s rodinou a se společností
zachování vazeb uživatele na přirozené prostředí
vytvoření atmosféry, co možná nejvíce připomínající  domácí prostředí

Odlehčovací služba je poskytována 24 hodin denně, od pondělí do neděle, celoročně včetně svátků. Délka služby je sjednávána smluvně dle potřeby uživatele a pečující fyzické osoby maximálně do 3 měsíců.
Celková kapacita je 16 lůžek, pokoje jsou dvoulůžkové.

Kontakty:
Domov Simeon – odlehčovací služba
K Dubu 711
533 74 Horní Jelení

Koordinátorka zařízení:
Kateřina Filipová, Mgr.
777 765 849
katerina.filipova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek