Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Nestátní zdravotnické zařízení, registrované KÚ Pardubice

Na základě indikace lékaře a uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami zajišťujeme zdravotnické výkony v domácím prostředí pacienta.

Smlouvy jsou uzavřeny se zdravotní pojišťovnou 111,201,205,207, 211,228

Poskytované služby

  • komplexní péči, polohování, sestavení dietního a pitného
    režimu klienta
  • převazy operačních ran, bércových vředů, dekubitů a jiných defektů
  • odběry krve, moče, výtěry, stěry z ran
  • klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů, ošetření stomií, kanyl a portů
  • aplikace injekcí či instilaci léčiv, aplikaci infuzní terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
  • sledování fyziologických funkcí klienta, monitoring klienta u kterého hrozí dekompenzace stavu
  • nácvik aplikace inzulínu, kontrola glykémií
  • ošetřovatelskou rehabilitaci – kondiční a dechová cvičení

 

Poskytnuté služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek