Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek klienta.

Cíle:
 1. Oslovovat, navazovat a udržovat kontakt s dětmi a mladými lidmi, kteří jsou ohroženi nepříznivými sociálními vlivy.
 2. Poskytovat této cílové skupině individuální pomoc a podporu a bezpečný prostor se zaměřením na prevenci sociálních rizik.
 3. Pomáhat cílové skupině hledat a rozvíjet její potenciál.
 4. Zvyšovat povědomí veřejnosti o službě.

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé ve věku 6 – 26 let, kteří:

 • zažívají obtížnou životní situaci, se kterou si nevědí rady,
 • jsou touto situací z nějakého důvodu ohroženi.

Činnost služby:

1. Sociálně terapeutické činnosti

Zaměřujeme se na mapování a posilování silných stránek klienta. Poskytujeme bezpečný prostor podporu při řešení problémů. Pořádáme aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů apod.

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme klienty ke vzájemné spolupráci, k respektu, k nekonfliktnímu fungování ve skupině. Nabízíme doprovod, kam je třeba. Nabízíme možnost zatelefonovat si,…

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytujeme pomoc, radu a podporu v obtížných situacích jako např. problémy doma, propadnutí ve škole, šikana, problémy ve vztazích, dluhy, úřady – dopisy, komunikace s nimi apod.

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pořádáme výtvarné workshopy, soutěže, turnaje a jiné akce, kterými společně s klienty zaháníme nudu.

Principy nízkoprahovosti:

Jedná se o zásady služby, kterými se pracovníci při práci s klienty řídí.

 • Princip anonymity - klient má právo zůstat v anonymitě – pracovníci potřebují znát pouze rok narození a přezdívku klienta.
 • Princip bezplatnosti - klient za využívání služby nic neplatí.
 • Princip bezpečí - klub je prostorem pro bezpečné sdílení problémů a bezpečné trávení volného času. Udržovat atmosféru bezpečí je zásadní úlohou pracovníků. Za tímto účelem má klub nastavena pravidla, která všichni dodržujeme.
 • Princip dobrovolnosti - nikdo na klubu není nucen k něčemu, co mu je nepříjemné. Při zlepšení situace klienta je pro nás důležitá jeho motivace, kterou se snažíme posilovat.
 • Princip rovnosti – na klubu jsme si všichni rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Princip respektu - pracovník ke klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, k tomu, co právě prožívá a cítí. Současně také prostřednictvím pravidel vede klienty ke vzájemnému respektu a úctě.


Maximální kapacita služby:

Kapacita je maximálně 10 klientů na 1 pracovníka v jeden okamžik. Celková kapacita klubu je maximálně 30 klientů v jeden okamžik.

Provozní doba klubu:

Pondělí – Pátek                       13:00 – 17:00

Pracovníci mohou službu poskytovat individuálně ve své pracovní době, kdy jsou klientům k dispozici v kanceláři nebo na telefonu. Pracovní doba je od 8:00 do 17:00, a to v pracovních dnech.

Kontakty:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Jungmannova 2550
530 02  Pardubice

Tel: 464 629 614
E-mail: freeklub@skp-centrum.cz

NZDM – Freeklub na Facebooku

Koordinátor služby:
Bc. Mrázková Šárka
Tel: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: sarka.mrazkova@skp-centrum.cz

Pracovní tým:

Mgr. Jan Hanus
E-mail: jan.hanus@skp-centrum.cz

Bc. Sabina Blehová
E-mail: sabina.blehova@skp-centrum.cz

Bc. Gabriela Formánková
E-mail: gabriela.formankova@skp-centrum.cz

Veronika Fejfarová, DiS.
E-mail: veronika.fejfarova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek